หน้าหลัก

ติดต่อหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15
โทรสาร : 0-2158-0417
เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
Location : Building C EC (CEC Building) 2nd Floor, No. 68/12 Moo 6 Phet 2 Road, Chatuchak , Bangkok 10900
Phone : 0-2158-0411-15
Fax : 0-2158-0417

 

@ 201668/12 CEC building Kamphaeng Phet6 Lat-Yao  Chatuchak  Bangkok 10900 Tel 0 2158 0411-4  Fax 0 2158 0417