ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน เข้าพบผู้อำนวยการองค์การตลาด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานซีอีซี