ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าเยี่ยมเยียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ คุณนัทีวรรณ สีมาเงิน ผู้อำนวยการกองรัฐวิสาหกิจ 1 ให้การต้อนรับ