ผู้แทนจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้อำนวยการองค์การตลาด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานซีอีซี