ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 50 แห่งในประเทศไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสถาบันวิจัยฯ ปตท.วังน้อย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา