ผู้อำนวยการองค์การตลาด ตรวจเยี่ยมตลาดสาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นางสาวสุพัตรา แตงชุ่ม ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง ให้การต้อนรับ