ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การตลาด สาขาบางคล้า ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเกษตรจังหวัด โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา