ผู้อำนวยการองค์การตลาด และคณะผู้แทน ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท อสมท จำกัด ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร