ผู้อำนวยการองค์การตลาด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม