ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การตลาด ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4/2560 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานซีอีซี (CEC)