ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมในทางปฏิบัติ โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม รองประธานกรรมการองค์การตลาด เป็นประธาน ซึ่งมี นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ