ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย