ผู้อำนวยการองค์การตลาด ผู้บริหาร และพนักงานองค์การตลาด ร่วมกิจกรรมประสานสัมพันธ์กีฬาสี “อต.เกมส์” และรดน้ำผู้อำนวยการ เลขานุการ และนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม รองประธานกรรมการองค์การตลาด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี