ผู้อำนวยการองค์การตลาด และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร