ผู้อำนวยการองค์การตลาด ขอรับพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย