นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน