นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง