นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน