นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมงานปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา