นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การตลาด สาขาลำพูน และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน