ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MC ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร