ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและประชาชน ร่วมบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 180 รูป ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร