นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" โดยมี ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ