วันพูธที่ 2 สค.2560 เวลา 09.00 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด (อต.)และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน