นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด บันทึกเทปรายงานพิเศษข่าว ประเด็นนโยบาย โครงการ หรือมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ ซึ่งมีกำหนดออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ต่อไป