พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา