องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
รุกยกระดับตลาดเป็นตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market)


เกษตรกรและคนรักสุขภาพมีเฮ องค์การตลาด รุกยกระดับตลาด เป็นตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market) นำร่องเป็นตลาดต้นแบบตั้งเป้า 9 เดือน 9 ตลาด สานต่อศาสตร์พระราชาช่วยระบายสินค้าและยกระดับสินค้าเกษตรกร