ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 15 ปี