นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)