ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย