ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล และลงพื้นที่ตลาดสาขาลำพูน เพื่อขับเคลื่อนตลาด green market โดยมี นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด นางนรมน ใจการณ์ ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี