ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ ผอ.อต. ร่วม Video Conference กับส่วนกลาง เรื่องการดำเนินตลาดประชารัฐ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ