วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ลงพื้นที่หารือร่วมกับ นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ชื่อตลาด “Green Market”