วันอังคารที่ 7 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ ทั่วประเทศ ร่วมฟังการบรรยายกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้ร่วมเวทีเสวนา ภาคีตลาดนัด 11 หน่วย เพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐอีกด้วย