วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม รองประธานกรรมการองค์การตลาด รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการองค์การตลาด เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การตลาด ครบรอบ 64 ปี (19 พ.ย.60) ในโอกาสนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบผู้แทน (นายวรงค์ แสงเมือง เลขานุการกรมกรมการพัฒนาชุมชน) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้แทนจาก พล.ต.ท.โท ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย