วันนี้ (12 ม.ค.61) เวลา 9:00 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ มอบของขวัญและรับพรจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการฯ