วันนี้ (12 ม.ค.61) เวลา 10:00 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ มอบของขวัญและรับพรจาก นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค