วันนี้ (12 ม.ค.61) เวลา 10:00 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ มอบของขวัญและรับพรจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย