หน้าหลัก แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การตลาด ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การตลาด ติดต่อหน่วยงาน

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตองค์การตลาดรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (plan_mo_5-years_2560-2564)
 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

 • ประจำปีงบประมาณ 2561 (plan_mo2561_1) อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล**
 • ประจำปีงบประมาณ 2560 (plan_mo2560) อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล**
 • ประจำปีงบประมาณ 2559 (plan_mo2559) อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล**

  แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ของการองค์การตลาด

  ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ผลงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (report_mo_2560_6m) อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล**

  ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล**

 • ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (report_mo_2559) อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล**

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การตลาด 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์ 02-0249270-79