กรรมการและเลขานุการ           

      (โดยตำแหน่ง)
นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร
อายุ 56 ปี

       
ประวัติการศึกษา

การอบรมหลักสูตร

            ประวัติการทำงาน

บริษัท แฮปปี้แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท กาแลคซี่ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

บริษัท เอกชัย ดิชทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด

บริษัท ชินวัตร เพจจิ้ง จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับองค์การตลาด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลจากกรรมการ และตรวจสอบรายการที่เชื่อมโยง  จากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การตลาด