5 ม.ค.2561 เวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ เข้าสวัสปีใหม่และรับพรจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กทม.