4 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ