ผู้อำนวยการองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมกับ ผวจ ตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมเกษตร จ ตาก อธิการบดี มทร ล้านนา ประชารัฐ และ พัฒนาการจังหวัด ในการยกระดับ ตาก โมเดล "เกตรอุตสาหกรรม" ในพืชเศรษฐกิจของ จ ตาก อาทิ กล้วยหอมทอง มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง สับปะรด กระเจี้ยบเขียว โดย ผู้อำนวยการ อต ได้ นำเสนอแนวทาง การนำช่องทางการตลาดนำ การผลิต และจะช่วยในการจัดจำหน่ายสืนค้าตามช่องทางต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งขององค์การตลาด