12 ม.ค.61 เวลา 11:50 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะ มอบของขวัญและรับพรจากนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง