วันนี้(อังคารที่ 23 มค.61) เวลา 07.50 น. ผู้อำนวยการองค์การตลาด นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินโครงการ สถ.อต.ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี กับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ณ ห้องประชุม สนง.กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น