วันที่ 20 ม.ค.2561 เวลา 15.20 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ประเชาวน์ เผ่าจินดา บิดาของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย