พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”