ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ดำเนินการส่งเสริมการกระจายสินค้าภายในและระหว่างประเทศร่วมกับ นาย กริชวัฒน์ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ บริษัท นิวสเปซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด