นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ทำกิจกรรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน