ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าดูงานระบบการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง